v neděli jsme vyrazili na výlet po venkově. naše holky měly největší zážitek z ohrady, kde byl kůň a krávy. 

Sunday we went on a trip around the countryside. our girls had the greatest experience from the fence where there was horse and cows.