velký úspěch sklidila naše mladá fenka Carambína. na klubové výstavě EXOTIC KLUBU, kterou posuzovala rozhodčí z Běloruska paní Galina Zhuk získala známku V1, CAJC, BOJ (nejlepší junior)

great success had our kennel at club dog show *EXOTIC CLUB* who judged Belarusian judge mrs. Galina Zhuk. CARAMBA DELGADO ORIKOU: Excellent 1, CAJC, BOJ (best of junior).