dostali jsme krásná PF přání od našich odchovů. moc děkujeme paní Ivě Kočové s Boomerem a též díky pro Iva a Danu Harazimovi s Adeline.

we got a very beautiful PF wishes. we thank the owner of BOOMER RED GUN and also owners ADELINE CORN POPPY.