v našem městě se konala v areálu výstaviště "Zahrada čech" Krajská výstava psů. protože máme areál jen malý kousek od domova, nemohli jsme na této akci chybět :-) náš kruh posuzoval pan rozhodčí Andráš Polgár, Bashra od něho dostala velmi pěkný posudek, ocenění V1, Vítězka třídy, Krajská vítězka a krásný pohár. 

in our city held Regional dog show. because we have show little close to home, we could not miss this event. our ring judged by Mr. Andras Polgar. our Bashra Red Desert Orikou from him got very nice Excellent 1, Class Winner, Regional Winner and a nice cup.