v neděli na mezinárodní výstavě Boomík z našeho odchovu získal krásné ocenění V1, CAC, res.CACIB. rozhodčím byl pan Waldemar Mrowiec z Polska. 

uunday at the international dog show BOOMER RED GUN ORIKOU from our kennel was awarded Excellent 1, CAC, res.CACIB. judge was mr. Waldemar Mrowiec from Poland.