na klubové výstavě pořádané Exotic klubem v Kladně obdržela naše Bashra od německého rozhodčího pana Stefana Wächtera známku V1, CAC. 

club dog show in Kladno, our BASHRA RED DESERT ORIKOU was received excellent 1, CAC. judge mr. Stefan Wächter.