národní výstava psů v Mladé Boleslavi pro nás byla úspěchem. rozhodčí pan Vladimír Adlt nás ve třídě vítězů ocenil známkou - V1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz, BOB. 

national dog show for us was a great success. judge mr. Vladimir Adlt (cz) us in the class winners awarded - Excellent 1, CAC, CAC ČMKU, National winner, BOB.