na konci dubna jsme absolvovali výstavní maraton ADRIATIC CUP 2012, MONTENEGRO. z tohoto výstavního klání si naše Bashra přivezla domů 5 šampionátů jižních zemí - ČERNÁ HORA, KYPR, ÁZERBÁJDŽÁN, MOLDÁVIE a MAKEDONIE. tento maraton nám dal krom titulů a ocenění i mnoho cenných zkušeností s výstavami v zahraničí. 

end of April we participated ADRIATIC CUP 2012 in MONTENEGRO. our BASHRA RED DESERT ORIKOU received 5 championships southern countries - Montenegro, Cyprus, Azerbaijan, Moldova, Macedonia.