v sobotu se v polském Glogów konala mezinárodní výstava. naše Bashra nastupovala v mezitřídě společně s dvěma konkurentkami. rozhodčí pan Jan Gajewski byl opravdu přísný, většinu vystavovaných šarpejů ohodnotil sníženou známkou a odchodem z kruhu bez titulu. toto se nevyhnulo ani naší mezitřídě - Bashra sice byla první, leč se sníženou známkou VD1 velmi dobrá. po skončení posuzování jsme požádali pana rozhodčího o vysvětlení snížené známky a bylo nám vysvětleno, že i když se mu Baší líbí a je typickou fenou šarpeje má bohužel podle jeho názoru mnoho vrásků na čele. z výstavy jsme odjížděli hodně zklamaní, ale na druhou stranu je to další zkušenost do budoucího výstavního klání.saturday in the Polish Glogów held an international exhibition. our Bashra had two competitor. judge mr. Jan Gajewski was really strict, most exhibited shar-pei the mark reduced and leave the ring without a title. this has not spared our middle class - although Bashra was the first, but with reduced VD1 very good sign. after the assessment, we asked mr. Gajewski to explain reduced signs and we were explained that although he likes and Bashra is a typical shar-pei female has unfortunately in his view, a lot of wrinkles on the forehead. from the show we left very disappointed, but on the other hand, it is another experience in a future exhibition tournaments.

 

{pgslideshow id=186|width=640|height=480|delay=2000|image=L}