2013

pf2014

phoca thumb_l_dsc_0033

phoca thumb_l_dsc_0027

the Christmas Eve 2013

phoca thumb_l_dsc_0255
phoca thumb_l_1240041_614580845231922_1125502925_n

několik letních fotek našeho odchovu - Billie Jean z polského Lublinu. 

some pictures our breeding - BILLIE JEAN ORIKOU from the Polish city Lublin.

jch-diplom

dnes má náš vrh "C" narozeninový den. přesně před rokem - v neděli odpoledne - se narodilo osm krásných štěňat. 

today have our litter "C" birthday. exactly one year ago - on a Sunday afternoon - was born eight beautiful puppies.

 

poslední dvě mezinárodní výstavy v Praze zakončili naši letošní výstavní sezonu. výborné umístění Bashry s oceněním V1, CAC, res.CACIB a hlavně excelentní výsledek juniorky Carambíny nám udělal obrovskou radost. Caramba po oba dny získala známky V1, CAJC, BOJ (nejlepší junior) a splnila podmínky pro udělení titulu Junior šampion České republiky

the last two international dog show in Prague ended our year's exhibition season. excellent location BASHRA RED DESERT ORIKOU with the result of Excellent 1, CAC, res.CACIB and mainly the excellent result of our young females CARAMBA DELGADO ORIKOU made us very happy. CARAMBA for both days she got Excellent 1, JCAC, BOJ (best junior of breed) and has fulfilled conditions for title Junior Champion of Czech Republic.

velký úspěch sklidila naše mladá fenka Carambína. na klubové výstavě EXOTIC KLUBU, kterou posuzovala rozhodčí z Běloruska paní Galina Zhuk získala známku V1, CAJC, BOJ (nejlepší junior)

great success had our kennel at club dog show *EXOTIC CLUB* who judged Belarusian judge mrs. Galina Zhuk. CARAMBA DELGADO ORIKOU: Excellent 1, CAJC, BOJ (best of junior).

náš miláček a mazlík CAMI v sobotu odcestovala ke své nové rodině. bude žít s lidmi, kteří náhle o svou starší šarpejí fenku přišli. 

our darling CAMIGIN GREMORY ORIKOU she left to his new family. she will live with people who a sudden an older shar-pei female lost..

krajská výstava v Litoměřicích je pro nás vždy příjemnou podzimní akcí. výstavy se zůčastnila mladá fenka CAMI, která dostala známku V1, vítězka třídy a šampionka BASHRA. Baši dostala od pana rozhodčího Leoše Jančíka známku V1, vítězka třídy, Krajská vítězka

regional dog show in Litomerice is for us a pleasant autumn event. CAMIGIN GREMORY ORIKOU got Excellent 1, class winner. BASHRA RED DESERT ORIKOU... Excellent 1, class winner, Regional winner. judge: Leoš JANČÍK.

klubová výstava KMDPP byla pro nás příjemným nedělním dopolednem a hlavně výstavním úspěchem. rozhodčí pan Karel Hořák ocenil dvě naše mladé holky na výbornou. černá Carambína zůstala na druhém místě s V2 a červená Cami získama první místo třídy mladých V1, CAJC, BOJ (nejlepší junior). 

club dog show KMDPP for us was a pleasant morning. also mainly show success. judge mr. Karel Horak appreciated our two young females. black CARAMBA DELGADO ORIKOU was in second place - Excellent 2 and redfawn CAMIGIN GREMORY ORIKOU in the junior class - Excellent 1, JCAC, Best Of Junior.

bashra gch bashra ch_cmku

z kanceláře Českomoravské Kynologické Unie nám přisla zásilka s dvěma certifikáty šampionátů. naše BASHRA RED DESERT ORIKOU je nyní čerstvý GRAND ŠAMPION ČESKÉ REPUBLIKY a též ŠAMPION ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE. 

from the office ČMKU to us came diploma Champion of Czech-Moravian Cynologic Union & diploma GRAND Champion of Czech Republic.

národní výstava v Mladé Boleslavi byla pro nás velkým výstavním úspěchem. naše Baší ve třídě vítězů získala V1, CAC, CAC ČMKU a titul Národní vítěz. Bashra tak splnila podmínky pro udělení Šampiona Českomoravské Kynologické Unie. výstavy se účastnily i dvě naše fenky Carambína a Cami - obě poprvé ve třídě mladých. Camigin zůstala na druhém místě se známkou V2. Caramba ovšem zabodovala, ve své třídě zvítězila nad sestrou Cami, byla vybrána za nejlepšího juniora a po té se utkala v závěru se svou matkou Bashrou o nejlepšího jedince plemene. vítězná Caramba se ještě v odpoledních závěrečných soutěžích výborně umístila na stupních vítězů.

CARAMBA DELGADO ORIKOU : V1, CAJC, BOJ (nejlepší junior), BOB (nejlepší představitel plemene), 2.místo BOG FCI II. (nejlepší ze skupiny). 

National Dog Show in Mlada Boleslav was very successful for us. our young females CAMIGIN and CARAMBA entered the ring for the first time in junior class.

BASHRA RED DESERT ORIKOU in winner class : Excellent 1, CAC, CAC CMKU, National winner and new Champion of CMKU

CAMIGIN GREMORY ORIKOU in young class : Excellent 2

CARAMBA DELGADO ORIKOU in young class : Excellent 1, JCAC, BOJ (best of junior), BOB (best of breed), 2nd BOG FCI II. (best of group).

na speciální výstavě shar-pei, pořádané Exotic klubem měla naše chovatelská stanice veliký úspěch. rozhodčí paní Olga Dolejšová nám dala velmi pozitivní hodnocení, za což jí děkujeme.

v kategorii černých šarpejů, třídě dorostu CARAMBA DELGADO ORIKOU - Velmi nadějná 1.

v kategorii žlutých šarpejů, třídě dorostu CAMIGIN GREMORY ORIKOU - Velmi nadějná 1, Nejlepší dorost, 1.místo BIS dorost Exotic klubu. třída vítězů BASHRA RED DESERT ORIKOU - Výborná 1, CAC, BOB, Vítěz speciální výstavy, 1.místo BIS Exotic klubu. 

a special exhibition shar-pei, organized EXOTIC CLUB we had great success. judge, mrs. Olga Dolejšová gave us very positive rating. we thank her very much.

in category black shar-peis, puppy class CARAMBA DELGADO ORIKOU - Very promising 1.

in category fawn shar-peis, puppy class CAMIGIN GREMORY ORIKOU - Very promising 1, Best puppy, 1.st BIS puppy Exotic club. winner class BASHRA RED DESERT ORIKOU - Excellent 1, CAC, BOB, Special club winner, 1.st BIS Exotic club.

adrian miniature

img 9592

ADRIAN DE VRIES ORIKOU

adrian puppys
shell sunny surf

ADRIAN DE VRIES Orikou je otec ! Krásná štěňátka se narodila v Itálii, kde Adrian žije v chovatelské stanici SETTIMO SIGILLO.

ADRIAN DE VRIES Orikou is the father ! Beautiful puppies were born in Italy, where Adrian lives in kennel SETTIMO SIGILLO.

tropická vedra negativně působí i na naše psy. v takových dnech bereme holky jednu po druhé do velkého bazénu, pomalu a opatrně ochladíme kožíšek. pak je necháme plavat k okraji a vylézt ven. osvěžené a mokré  lítají vesele po zahradě, dovádí a chodí se zpět dívat na okraj bazénu. 

tropical heat has a negative effect to dogs. in these days our dogs we cool down in the pool. when their coat slowly and carefully cooled, they swim to the shore and jump out. refreshing and wet they play in the garden.

na mezinárodní výstavě v Mladé Boleslavi od rána panovalo tropické horko. náš kruh byl na nestíněné louce a tak nám i psům velmi přišlo vhod, že posuzování začalo právě naším plemenem. slovenský rozhodčí pan Tibor Havelka posuzoval korektně a naše Bashra obdržela výborný posudek a známku V1, CAC, res.CACIB. 

at the international dog show in Mladá Boleslav from the morning there was the tropical heat. our ring was unshielded field and so we and the dogs came very handy that just started judging our breed. slovak judge mr. Tibor Havelka judged fairly and our BASHRA RED DESERT ORIKOU received an good report and Excellent 1, CAC, res.CACIB.

  

 

naši psi na zahradě. 

our dogs in the garden.

z kanceláře ČMKU nám přišel diplom Český šampion. 

from the office ČMKU to us came diploma Champion of Czech Republic.

na klubovém setkání šarpejů byl předán nádherný pohár a diplom naší Báše za první místo v soutěži TOP SHAR-PEI. Bashra se stala pro rok 2012 nejúspěšnější fenou. Dále pak v této soutěži drží doposud prvenství jako nejúspějšnější fena a nejúspěšnější shar-pei s původním originálním typem srsti "horse". 

jsme členy SHAR-PEI CLUB ČR

www.sharpeiclub.cz

at club meetings shar-pei was handed the cup for competition TOP SHAR-PEI. Our BASHRA RED DESERT ORIKOU most successful female shar-pei in 2012 year.

Adam a Marta - nová rodina naší Diunky nám poslali několik fotek. Dia se prý ihned začala kamarádit s jejich kocourem. 

Adam and Marta - new family from Sweden our CALITHEA DIANTHE ORIKOU they sent us some pictures. Dia has a friend there - cat :-)

naše dorostenky z vrhu "C" se poprvé ukázaly na výstavě. černá Carambína na nedělní Klubové výstavě zíkala ocenění Velmi nadějná 1, Nejlepší dorost. červená Cami, která se déle rozkoukává získala známku Nadějná

Klubové výstavy se zúčastnila i Adélka z našeho vrhu "A", která ve třídě otevřené obsadila třetí místo se známkou Výborná. děkujeme majitelce a chovatelce paní Daně Harazimové - chs. Gampi Pei za prezentaci naší chovatelské stanice na výstavách. 

jsme členy SHAR-PEI CLUB ČR

www.sharpeiclub.cz

our young females participated club dog shows. black CARAMBA DELGADO ORIKOU won the title Very Promising, BEST PUPPY. red CAMIGIN GREMORY ORIKOU received only Promising.

shows was attended by ADELINE CORN POPPY ORIKOU of our litter "A". took third place with Excellent. thanks to onwer and breeder ms. Dana Harazimova - Gampi Pei.

dnes vám přinášíme nové fotografie tří našich odchovů. za fotografie velmi moc děkujeme majitelům našich štěňat Caspiho, Clevinky a Elíska. 

today we bring you new photos of "our" three puppies. for the pictures very much thank the owners of "our" puppies Caspian, Clevia and Elathan.

 

dnes odcestovala Dia za svou novou rodinou do Švédska. byla to dlouhá cesta automobilem přes celé Německo až k moři a po té trajektem do švédského přístavu. 

CALITHEA DIANTHE today traveled to his new family in Sweden. It was a very long car journey across Germany to the sea and the ferry to the Swedish port.

na mezinárodní výstavě psů v Litoměřicích naše Bashra obdržela ocenění V1, CAC, res.CACIB. 

at the international dog show in Litomerice our BASHRA RED DESERT ORIKOU received the Excellent 1, CAC, res.CACIB..

otec našich štěňat z vrhu "C", pes Mi Kumar´s ONE NITE STAND uspěl na světové výstavě psů konané v maďarském hlavním městě Budapešť. ve třídě veteránů porazil své neméně kvalitní soupeře a stal se tak SVĚTOVÝM VETERÁN VÍTĚZEM 2013. máme velikou radost, gratulujeme majitelce a chovatelce paní Nadje Habernig z Vídně. 

father of puppies from our litter "C" - dog Mi Kumar´s ONE NITE STAND succeeded at the World Dog Show in Budapest, Hungary. in veteran class beat his opponents and became VETERAN WORLD WINNER 2013. Congratulations to owner and breeder Nadja Habernig from Vienna.

mezinárodní výstavou psů v Praze jsme otevřeli letošní výstavní sezonu. naše Bashra od rozhodčí obdržela známku výborná, CAC, res.CACIB a splnila tak podmínky pro udělení certifikátu ČESKÝ ŠAMPION. tento šampionát je v pořadí již patnáctým, který naše fenka na výstavách získala. 

our BASHRA RED DESERT ORIKOU won at international dog show in Prague and fulfilled the conditions for certification Czech champion. this championship is her already the fifteenth.

o víkendu štěňata relaxovala na zahradě a náležitě užívala slunečních paprsků. 

weekend our puppies relaxed in the garden and basked a fur coat in the sun.

naše Bashra se stala nejlepším šarpejem České republiky roku 2012 ! soutěž TOP SHAR-PEI každoročně vyhlašuje SHAR-PEI CLUB Česká republika.

Bashra je nyní nejúspěšnější fenou za dobu existence soutěže TOP SHAR-PEI a nejúspěšnějším šarpejem s původním originálním typem srsti "horse" 

our BASHRA RED DESERT ORIKOU is most successful shar-pei of Czech Republic 2012 ! competition TOP SHAR-PEI organizes every year SHAR-PEI CLUB Czech Republic.

BASHRA is now the most successful female in the existence of the TOP SHAR-PEI and most successful shar-pei with the original "horse" coat.

o víkend konečně vysvitlo slunko a tak psí smečka řádila na zahradě celé odpoledne. náležitě si užívali tajícího sněhu, prolézaček mezi keři a hřejivých paprsků slunce.  the sun was shining on the weekend. dog bunch was playing all afternoon in the garden. they liked the melting snow, crawling bushes and the warm rays of the sun.

benjamínek Clevinka dnes odcestovala na Slovensko do báječné rodiny. v novém domově má malou člověčí parťačku Elišku, s kterou tvoří nerozlučnou dvojku.  CLEVIA CHICLET ORIKOU today traveled to the Slovak Republic to the great family. in his new home will be with a little girl ELI, they are inseparable duo.

Adélka se zúčastnila Oblastní výstavy v Českých Budějovicích. dostala krásné dva poháry a ocenění Vítěz třídy a Oblastní vítěz. moc děkujeme majitelce Daně Harazimové a její chovatelské stanici GAMPI PEI za skvělou prezentaci našeho odchovu.  ADELINE CORN POPPY ORIKOU participated in a regional dog show in Ceske Budejovice (CZ). she received beautiful cups and awards class winner and regional winner. thank owner Dana Harazimova and her kennel GAMP PEI.

od majitelky Caspiana, paní Kateřiny jsme dostali několik fotografií ze slunné zahrady. z malého Caspiho začíná růst krásný statný pes s krátkou horse srstí, která je typická pro původního - originál šarpeje z číny.  owner Katerina of our offspring CASPIAN MAZANDARAN ORIKOU sent us some photos from the sunny garden. from a small puppy begins to be beautiful and powerful dog. his short horse coat is typical for the original shar-pei from China.

v neděli bylo příznivé počasí a tak jsme se štěňaty vyšli ven do zahrady.  sunday was good weather and we took the puppies out into the garden.

dostali jsme několik nových fotografií od majitelky ELATHANA a BOOMERA paní Ivy. moc děkujeme.  we got a few new photos from the owner CALBERITH ELATHAN ORIKOU and BOOMER RED GUN ORIKOU mrs. Iva. thank you very much.

ve čtvrtek odjel do nového domova od naší smečky pejsek CASPIAN. bude žít v domě s velkou zahradou, má dva prima dospělé páníky a jednoho menšího páníčka, s kterým se asi kamarádí a hraje si nejvíce.  this thursday us drove away puppy CASPIAN MAZANDARAN ORIKOU. it has a great new home with a large garden. his new family are good people..

  

dostali jsme fotografie elathánka z nového domova. elathan není v domě sám, psí lumpárny bude vymýšlet se svým dospělým kamarádem - šarpejem boomerem.  we got photos of CALBERITH ELATHAN ORIKOU in his new home. Elathan will live together with an adult friend - sharpei BOOMER RED GUN ORIKOU.

  

dnes jsme přidali tři videa našich štěňátek. prohlédnout si je můžete kliknutím na obrázek filmu. today we have added three videos of our puppies. you can view them by clicking on the image of the film..

z polského kynologyckého svazu jsme obdrželi diplom za splnění polského šampionátu. jsme velice pyšní i na tento diplom, který zakončil naši velkou výstavní sezonu loňského roku. we got the certificate of the polish champion. we are very proud. this certificate ended our great exhibition season last year.
štěňátkům je 7 týdnů, každé již má svůj identifikační čip, první očkování a europas. veterinární kontrola dopadla na výbornou a malí "puppíci" se mají čile k světu. sice ještě stále rádi mlsají kaši z granulí, ale už jako dospěláci chodí po celý den do misky chroupat granulové lupínky pro malé juniory.    puppies are seven weeks old. now have their identification chip, the first vaccine and Europass. veterinary inspection was great. little devils are fine :-) love mash of granules but they eat dish of food for small juniors.