2011

Adélce z našeho odchovu se dnes narodilo pět krásných stědrovečerních štěňátek. Dva pejsci a tři fenky. Zájemci o potomky ADELINE CORN POPPY ORIKOU a LANCELOT Z DYNASTIE CHAN mohou již nyní kontaktovat chovatelskou stanici GAMPI PEI, paní Danu Harazimovou. www.gampi-pei.com

Adeline is now on Christmas day, five puppies were born. two males and three females. those interested in puppies ADELINE CORN POPPY ORIKOU and LANCELOT Z DYNASTIE CHAN can contact kennel GAMPI PEI, Dana Harazimova, www.gampi-pei.com
I u nás byl štědrý den, který si kromě nás užili i naši čtyřnozí miláčci. Balíčky pod vánočním stromečkem hlídali nejen naše Baši a Kou, ale i Bašinčin bráška Bundík a kamarád pudlík Denny. Po výměně názorů čí je který obsah balíčku si každý našel své místo a spokojeně vychutnával voňavé pamlsky. 
Christmas Eve had our dogs. The Christmas tree met KOU QALT PEI, BASHRA RED DESERT, her brother BUNDI TIMBER and poodle DENNY. Everyone got a little gift that you immediately unpack and eat.


Adélka z našeho odchovu bude mámou! Dnes se potvrdilo její zabřeznutí. Štěňátka budou opravdu vánoční nadělení, protože termín porodu vychází na 24-25.12.2011 Zájemci o potomky ADELINE CORN POPPY ORIKOU a LANCELOT Z DYNASTIE CHAN mohou již nyní kontaktovat chovatelskou stanici GAMPI PEI, paní Danu Harazimovou. www.gampi-pei.com

Adeline is pregnant! Today, this confirmed. Those interested in puppies ADELINE CORN POPPY ORIKOU and LANCELOT Z DYNASTIE CHAN can contact kennel GAMPI PEI, Dana Harazimova, www.gampi-pei.com
Dnes má náš Koučí 6. narozeniny. Kouáčku přejem ti mnoho zdravíčka, které občas zlobívá. Přejeme ti pohodičku a klid, který máš tak rád. Přejeme ti hodněší kámošku Bašici, která stále kolem tebe jen lumpačí.
KOU QALT PEI is now our sixth birthday. We wish you good health, which at times angry. We wish you peace and tranquility. We wish you good friend BASHRA who around you is constantly angry.
BASHRA RED DESERT ORIKOU získala titul Junior šampion České republiky.

BASHRA RED DESERT ORIKOU received the title of Junior champion Czech Republic.
Nedělní Mezinárodní výstava psů Praha byla pro nás velké letošní finále výstavního roku 2011. Náš výstavní kruh posuzoval rozhodčí pan Jaroslav Matyáš ze Slovenské republiky. Než na nás přišla řada, tak se naše Baší stačila několikrát venku u haly po...., celou dobu byla velmi nervozní a o tom, že by se kamarádila s někým kolem našeho stanoviště nemohla být vůbec řeč. O to více jsme byli překvapeni, když v konkurenci tří mladých fen nám pan rozhodčí zadal hodnocení "výborná 1, CAJC, BOJ". I když už Baší toto hodnocení ve třídě mladých fen nepotřebovala a námi to bylo přáno naší konkurentce, měli jsme velikou radost. Další obrovská radost a překvapení přišlo záhy, když naše Bašice v konkurenci všech úspěšných šarpejů ve svých třídách je nachala za sebou a získala BOB - nejlepší šarpej výstavy. Získání BOBu pro nás bylo opravdu veliké zakončení výstavní sezony 2011.
Na výstavu se na nás přišla podívat naše sestřička Bíba. Vyrostla z ní krásná šarpejí dáma. Bíba se jen trochu bála hluku a velkého množství lidí v hale -byla trochu nejistá. Rádi jsme se též i s ní a její paničkou setkali.

Sunday's international dog show in Prague was a great show for us finals 2011. In the show ring was a Slovak judge Jaroslav Matyas. BASHRA RED DESERT in young class rated "excellent 1, JCAC, BOJ". We were very happy. More joy and surprise came when our BASHRA prevailed over others and was awarded BOB - Best Shar-pei show. This award for us was a magnificent exhibition of the season ending in 2011 year.

This dog show come to see our sister BARRISA BEE. Grown and is a beautiful young lady dog. We are very happy with her and her owner met.
BASHRA RED DESERT ORIKOU získala titul Klubový junior šampion - Shar-pei club Česká republika.

BASHRA RED DESERT ORIKOU received the title of Club junior champion - Shar-pei club Czech Republic.
V sobotu se konala poslední letošní klubová výstava Shar-pei clubu. Tentokrát se konala v Praze při Mezinárodní výstavě psů v areálu PVA Letňany. Boomík s paničkou Ivou uspěli v mezitřídě a získali od pana rozhodčího Otakara Voundrouše hodnocení "výborný 1, CAC". Boomík tím zárověň splnil podmínky pro udělení titulu Klubový junior šampion. Ivě moc gratulujeme a děkujeme za skvělou prezentaci naší chovatelské stanice. Výstavy se zúčastnila i naše Bašice, která v konkurenci tří fen zůstala na druhém místě s hodnocením "výborná 2".
Výstava byla celkově prima akce jako téměř všechny, které pořádá Shar-pei Club ČR. Rádi jsme se viděli s přáteli a kamarády, setkali jsme se se sourozenci naší Baší - Boomíkem a také Afrinkou. Afri přijela až ke konci výstavy, protože se zúčastnila bonitace. I když trochu vystrašená z hluku v hale a mnoho lidí kolem prošla bonitací a stala se chovnou fenkou. Nesměla chybět ani naše sestřička, miláček Adélka, která je téměř dokonalou kopií maminky Orinky, která bohužel díky zákeřné nemoci letos v červnu přešla pomyslný duhový most.

On Saturday, held last year's Club dog show of Shar-Pei Club Czech Republic. This time it was held in Prague during the International dog show in the area of ​​PVA Letnany. Owner Iva and BOOMER RED GUN succeeded in intermediate class and gained the judge mr. Otakar Voundrous (cz) evaluation "excellent 1, CAC". BOOMER RED GUN thereby fulfilled conditions for title Club Junior Champion. Iva, congratulations and thank you for the excellent presentation of our kennel. Shows attended our BASHRA RED DESERT, which in competition three females remained in second place with a rating of "excellent 2".
  
  
The exhibition was generally nice as almost all the events organized by the Shar-Pei Club Czech Republic. Would we have seen with friends, we met with our siblings BASHRA - BOOMER and AFRODITHE GODDESS. AFRODITHE came to the end of the exhibition because they participated in breeding. Although a little frightened by the noise in the hall, and many people around the animal musters passed and became a breeding female. She must not miss our sister, sweetheart ADELINE CORN POPPY, which is almost a perfect copy ORCHIDEA mother, who unfortunately due to insidious disease in June this year passed an imaginary rainbow bridge.


dnes se konala Klubová výstava Exotic klubu v Kladně - Středoklukách. naše Bašinka ve třídě mladých uspěla a dostala hodnocení "výborná 1, CAJC" a tím splnila podmínky pro udělení titulu Český junior šampion.
today, the Club dog show. our BASHRA RED DESERT succeeded and was awarded the "Excellent 1, JCAC". fulfilled this condition for the title Czech Junior Champion.
od "naší" italské rodiny jsme dostali fotografie z Klubové výstavy SHAR-PEI CLUB ITALY, které se zúčastnil náš odchov - Adriánek. na výstavě si vybojoval krásné druhé místo.
from "our" Italian family we got the photos from the club show SHAR-PEI CLUB ITALY. attended by ADRIAN DE VRIES ORIKOU from our litter "A" and received a nice second place..

Excellent 1, JCAC, BOB

tuto v neděli se konala v Praze - Uhříněvsi klubová výstava psů - Klubu málopočetných dogovitých plemen (KMDPP). posuzoval pan Leoš Jančík a naše chovatelská stanice byla zastoupena dvěma odchovy - Boomík s paničkou Ivou a naše Baší. Boomík získal ocenění "výborný 1, CAJC, BOB" a tímto také splnil podmínky pro udělení titulu Český junior šampion. naše Baší ve své třídě dostala ocenění "výborná 1, CAJC". velký dík patří Ivě a Boomíkovi za skvělou prezentaci naší chovatelské stanice.

this Sunday was held in Prague Club Dog Show. judge mr. Leos Jancik and our kennel was represented by two litters - BOOMER RED GUN with owner Iva and our BASHRA RED DESERT. BOOMER was awarded "excellent 1, JCAC, BOB", and this also fulfilled the conditions for the title Czech Junior Champion. our BASHRA in their class received the award "excellent 1, JCAC." Great thanks go to owner Iva and BOOMER a great presentation of our kennel.
léto je to tam a my se s vámi chceme podělit o fotky našich odchovů, fotky z výstav či výletů. nové fotky našich odchovaných štěňátek najdete >ZDE<. výsledky a fotky z výstav, kterých se zúčastnila naše Baší najdete >ZDE< a další fotky jsou v galeriích rozdělené podle měsíců.
summer is over and we will contact you want to share photos of our litters, photos from shows and tours. new photos of our litters, see >HERE<. results and photos from shows, which took part in our BASHRA RED DESERT found >HERE< and other photos in the galleries are divided by month.
v neděli 26.6.2011 se konala mezinárodní výstava psů v Brně. naše Bašra (ORIKOU BASHRA RED DESERT) se umístila na pěkném druhém místě se známkou "výborná".

Sunday, June 26, 2011 at the Intenational dog show Brno (CZ), attended our Basra (BASHRA RED DESERT). ranked nice second place with "excellent".
tento víkend se konala velká akce SHAR-PEI CLUBu. sraz šarpejů, speciální a klubová výstava na Klubových dnech v Roudné u Tábora.
velký úspěch měl náš odchov BOOMER RED GUN ORIKOU čili Bumík. Bumík byl poprvé se svou paničkou Ivou na výstavě a obdržel jak na speciální výstavě tak na klubové výstavě ocenění "výborný, CAJC". paničce Ivě i Bumíkovi gratulujeme a děkujeme za skvělou prezentaci naší chovatelské stanice.
obou výstav se zúčastnila také Bumíkova sestřička Baši, která získala na speciální výstavě "výborná 2" a na klubové výstavě známku "velmi dobrá". 


had great success our breeding BOOMER RED GUN ORIKOU -Bumik. Bumik was the first time with his owner Iva at the exhibition and received at special exhibition and at the club show award "excellent, JCAC". to owner Iva and Bumik congratulations and thank you for the excellent presentation of our kennel.

both shows are also attended by BASHRA RED DESERT ORIKOU, who won the special exhibition "excellent 2" and mark the club's exhibition "very good".

Dne 7.6.2011 v odpoledních hodinách prohrála svůj boj s nádorovým onemocněním a odešla přes duhový most naše ORINKA. Její popel bude rozptýlen na louce, kde si často ráda hrávala.

Děkujeme za pomoc a skvělou péči celému personálu veterinární kliniky ZVÍŘECÍ DOKTOR v Kladně. Velké díky patří též veterinární zdravotnické záchranné službě PET MEDIC v Praze za jejich výborný pietní servis a milý přístup.


June 7, 2011 the day has gone forever our girl ORCHIDEA. lost his battle with illness and went to the other side of the rainbow bridge.

v neděli 5.6.2011 se konala národní výstava psů, Klatovy, které se zúčastnila naše Bašra (BASHRA RED DESERT). umístila na pěkném druhém místě se známkou "výborná".
Sunday, June 5, 2011 at the National Dog Show Klatovy (CZ), attended our Basra (BASHRA RED DESERT). ranked nice second place with "excellent".
tento týden jsme dostali z Itálie fotografie Adriánka (ADRIAN DE VRIES) z našeho odchovu. Adrian uspěl na speciální šarpejí výstavě Itálie se známkou "výborná 1, CAC".gratulujeme a děkujeme Carmelině za skvělou prezentaci naší chovatelské stanice v Itálii.
též z Polska nám poslala Ewa krásné fotky Beki (BILLIE JEAN) s našeho odchovu. Ewo zdravíme vás do polského Lublinu a děkujeme.

this week we got the pictures from italy Adrian (ADRIAN DE VRIES) from our breeding. Adrian succeeded on a special exhibition sharpei Italy "excellent 1, CAC". Carmelina congratulations and thank you for the excellent presentation of our kennel in Italy.
from Poland sent us some beautiful photos Ewa. Beki (BILLIE JEAN). Ewa thank you and greet to the Polish Lublin.
tento víkend se konaly dvě výstavy v našem městě. mezinárodní a národní, kterých se účastnil náš odchov Bíba (BARRISA BEE) a Bašra (BASHRA RED DESERT). v sobotu naše Bašra zabodovala a dostala známku "výborná 1, CAJC", v neděli se pak umístila na pěkném druhém místě se známkou "výborná".
this weekend two exhibition held.
international and national dog show, participated in Bíba (BARRISA BEE) and Bashra (BASHRA RED DESERT). Bashra on saturday, we scored and got "excellent 1, JCAC" and sunday in second place with "excellent".
BASHRA RED DESERT ORIKOU
v neděli 15.5.2011 se konala mezinárodní výstava psů v Praze, které se účastnil náš odchov Bíba (BARRISA BEE) a Bašra (BASHRA RED DESERT). obě sestřičky se viděly poprvé od odchodu Bíby k nové rodině. Bíba je nádherná brush fenka, která se velmi podobá své matce Ori. podívejte se na nové fotky Bíby a fotky obou sestřiček v galerii.

on Sunday, May 15, 2011 was International show in Prague, which participated in our breeding Biba (BARRISA BEE) and Basra (BASHRA RED DESERT). two sisters saw the first time since leaving Biba a new family. Biba is a brush wonderful girl, who closely resembles her mother ORCHIDEA. Check out the new Biba pictures and photos two sisters in the gallery.
Bašra se tréningově zúčastnila IX. Pojizerské výstavy v  Mladé Boleslavi kde naše plemeno posuzoval pan rozhodčí Andráš Polgár. ve třídě mladých jsme dostali známku výborná a vítěz třídy.

BASHRA RED DESERT participated in a regional dog show in Mlada Boleslav (CZ). Judge breed shar-pei, mr. Andras Polgar (CZ). we have received "excellent" and "class winner" in young class.
Boomík je už velký statný chlapík. podívejte se na čtyři nové fotografie. tešíme se na osobní setkání s Boomíkem a jeho paničkou na klubovém víkendu Shar-pei Clubu.

BOOMER RED GUN is a great and powerful man. check out the new photos. we look forward to personally meeting to be held in June - a weekend Czech Shar-Pei Club.
naše Bašinka se v neděli poprvé zúčastnila mezinárodní výstavy v Českých Budějovicích. ve třídě mladých spolu s ní soutěžily o titul další tři fenky. Baši se umístila na třetím místě se známkou "výborná". na výstavu se za Bašinkou přijela podívat a fandit její sestřička Bekki.

Our BASHRA RED DESERT on Sunday for the first time participated in international exhibitions in Ceske Budejovice (CZ). in junior class, along with her ​​competing for the title three other girls. BASHRA was ranked in third place with "excellent". for the exhibition came to her sister BEKKI EDELWEISS.
dnes nám Táňa a Jirka poslali nové fotky Bekkinky. Bekki je opravdu krásná šarpejí slečna. těšíme se na osobní setkání na výstavě v Českých Budějovicích.

today George and Tanya sent new photos of BEKKI EDELWEISS. Bekki is really a beautiful sharpei lady. we look forward to meeting you at the international dog show in Ceske Budejovice.
v sobotu odpoledne k nám na návštěvu přijel Bundík. na zahradě se pořádně vydováděl se svou sestrou Bašicí a mamkou Ori.

saturday afternoon to us come visit BUNDI TIMBER. in the garden playing with his sister BASHRA and mom ORCHIDEA.
celý březen bylo poměrně krásné počasí a tak jsme s naší smečkou často chodili na výlety do přírody. podívejte se na fotografie a film v březnové galerii.

march the weather was quite nice, so we often walk our dogs on field trips. look at the pictures and movie gallery in march.
podařilo se nám převést z polska na náš server THE SHAR-PEI ARCHIVES. naleznete zde více jak 16 tisíc záznamů a fotografií šarpejů z celého světa. v aplikaci si mimo jiné můžete sami sestavit rodokmen budoucích štěňat vámi vybraných jedinců. přímá webová adresa je: archive.sharpeikennel.cz

we managed to convert from Poland on our site THE SHAR-PEI ARCHIVES. will find more than 16,000 entries and photos shar-pei from around the world. in the archives, you can also compose their own future pedigree puppy you have selected parents. direct web address is: archive.sharpeikennel.cz
Boomík s paničkou Ivou nám poslali své nové fotografie.

BOOMER RED GUN and owner Iva send us your new photos.
na naše webové stránky jsme dnes přidali novou lednovou galerii fotek a také dvě nová videa.

on our web site we have today added a new photo gallery of January and two new videos.
   
dnes jsme přidali na naše stránky nové fotografie štěňátek z našeho vrhu "B".
- Bíba z Prahy si dokonale omotala svého staršího kamaráda Míru kolem pacinky.
- Baulinka ze Zakřan se má jako v plyšové bavlnce u dvou krásných mladých slečen.
- Bekki z Českých Budějovic prý ráda chodí na procházky do lesa a jezdí autem k babičce na moravu.
- Boomík z Prahy má rád svůj klídek a pohodu, ale jak může tak s kamarádem mopsíkem pořádně zalumpačí.
všem majitelům štěňátek moc děkujeme na vzornou péči a také trpělivost s občasnou štěněčí demoliční hravostí.
v prosincové galerii najdete video ze zasněžené zahrady. bashra je neunavitelný živel a mamku ori nenechá chvíli v klidu.

today we added to our site is new photos of puppies from litter "B".
- BARRISA BEE from Prague to the government at home and her friend Mira, she must obey.
- BAULINE WILD GRASS from Zakrany to live in clover. caring for her two beautiful young ladies.
- BEKKI EDELWEISS from Ceske Budejovice enjoys going for walks in the woods. car ride to grandmam to Moravia.
- BOOMER RED GUN from Prague loves peace and quiet. pug friend when it comes, we're playing.
all owners of puppies big thanks to the great care and patience with the occasionalpuppy playfulness demolition.
In December the gallery will find a video of the snowy garden. BASHRA RED DESERT element is those with sufficient energy and mom ORCHIDEA will not let time stand still.
přidali jsme nové video z listopadového setkání sourozenců z vrhu "B" - Bashra & Bundi.
we added a new video from the November meeting of siblings from litter "B" - BASHRA RED DESERT & BUNDI TIMBER
baloo se zúčastnil národní výstavy v olomouci a získal V1, CAC, národní vítěz. moc gratulujeme k úspěchu a paničce zdeňce s rodinou děkujeme za skvělou prezentaci naší chovatelské stanice na výstavách.
výstavy se také účastnila adélka z našeho vrhu "A". adélka se umístila na druhém místě s V2, res.CAC. též gratulujeme a paničce Daně děkujeme.
ANDREW SALIEE was a national exhibition in Olomouc and won V1, CAC, National winner. congratulations to the success of his owner Zdenka and his family thanks for a great presentation of our kennel at the shows.
participated in the exhibition ADELINE CORN POPPY from our litter "A ". adeline is ranked second with V2, res. CAC. congratulations and thanks to his owner Dana.
dnes má orinka 4. narozeniny, večer proběhla malá psí oslava a nechyběl ani velký dort vyrobený z rýže, vařené zeleniny a krůtího masíčka. nutno ještě podotknout, že za hlasitého mlaskání a mručení byl dortík rychle v pr...  v bříšku našich tří psů :-)
ORCHIDEA celebrates its 4th birthday. evening held a small dog celebration and also a large cake made from rice, cooked vegetables and turkey meat. be further noted that the loud grunting and munching cake was fast in a...ehm... in the stomach of our three dogs :-)